Investering Provincie Flevoland in MKB Doorstartfonds

PERSBERICHT PROVINCIE FLEVOLAND 07 MAART 2014

Gedeputeerde Staten van de provincie Flevoland hebben besloten om 2 miljoen te investeren in een MKB Doorstartfonds Flevoland. Dat maakte gedeputeerde Jan Nico Appelman bekend. Het MKB Doorstartfonds Flevoland kan een nieuwe impuls geven aan bedrijven die in de kern gezond zijn maar te maken hebben met (dreigende) financiële problemen. Het MKB Doorstartfonds Flevoland komt onder beheer van het Zelfstandigenloket Flevoland en wordt uitgevoerd door de Kredietbank Nederland in samenwerking met MKB Doorstart.

2014-03-07-Chequeprovincie

Het provinciaal bestuur heeft geconstateerd dat in deze tijden van economische tegenwind er voor bedrijven in Flevoland een aanvullende kredietmogelijkheid nodig is om te voorkomen dat werkgelegenheid verloren gaat bij in de kern levensvatbare bedrijven. “Door kredietbeperkingen van bijvoorbeeld banken kunnen gezonde ondernemingen toch tijdelijk in de financiële problemen komen”, aldus gedeputeerde Appelman. Voor deze doelgroep is het MKB Doorstartfonds Flevoland bedoeld. Ondernemers die geen lening kunnen krijgen via andere financiers of via het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz) kunnen zich melden voor ondersteuning via www.mkbdoorstart.nl.

Behoud werkgelegenheid
“Met deze regeling helpen we ondernemers, die nergens anders meer terecht kunnen met het kunnen voortzetten van hun bedrijf. Bovendien behouden we daarmee grotendeels de werkgelegenheid van het personeel van die bedrijven. Daarbij hebben we extra aandacht voor de kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt”, aldus gedeputeerde Jan Nico Appelman. De dienstverlening aan de ondernemer bestaat uit producten die voorzien in bewustwording van de financiële situatie, het bijstellen van de bedrijfsstrategie en het herfinancieren en herijken van verplichtingen. Als uit de bedrijfsdoorlichting blijkt dat de onderneming levensvatbaar is kan gebruik worden gemaakt van een lening die onder nadere voorwaarden kan worden verstrekt.

Kosteloze hulp
De initiatiefnemers zijn zakenvrouw Jacqueline Zuidweg, Jannie van den Berg (Zelfstandigenloket Flevoland) en maatschappelijk investeerder Start Foundation. Om de dienstverlening achter MKB Doorstart zo breed mogelijk te maken, wordt samengewerkt met banken en overheden, maar ook met (lokale) ondernemersnetwerken en andere organisaties die ervoor kunnen zorgen dat ondernemers met dreigende problemen tijdig in beeld komen. Ondernemers die gebruik willen maken van de geboden hulp, kunnen zich kosteloos aanmelden via www.mkbdoorstart.nl. Een ondernemer die zich aanmeldt krijgt op een zo kort mogelijke termijn een reactie van MKB Doorstart.