MKB Doorstart kan faillissement voorkomen

PERSBERICHT ALMERE ZAKEN 24 APRIL 2014

“Bedrijven moeten eerder om hulp vragen”
Is het naïef optimisme, pure schaamte of misschien gewoon onwetendheid? Feit is dat bedrijven failliet gaan omdat ze veel te laat aan de bel trekken. MKB Doorstart wil daar verandering in brengen. Flevoland heeft de primeur. In de eerste twee weken kwamen al 24 (!) hulpvragen binnen.

Jannie van den Berg: “Belangrijk is dat ondernemers op tijd signaleren dat ze in de problemen komen. Want in een vroegtijdig stadium zijn nog hulpscenario’s denkbaar”.

Projectleider Jannie van den Berg heeft sinds de start op 7 maart al veel positieve reacties gekregen. “Als ik mensen uitleg wat wij voor bedrijven kunnen doen krijg ik regelmatig de vraag ‘waarom is dit niet vijf jaar eerder bedacht?’. Inderdaad: MKB Doorstart had veel ellende kunnen voorkomen. Maar de tijd was kennelijk nog niet rijp.”
De oprichting van MKB Doorstart komt echter zeker niet te laat. “Er komen steeds meer positieve geluiden over de groei van de economie. Gelukkig maar. Maar de gevolgen van de crisis zijn nog niet voorbij. Veel MKB-bedrijven en zzp’ers zullen nog maandenlang de nasleep ondervinden. Een bedrijf dat nu nog in de kern gezond is, kan zomaar in de problemen komen. Belangrijk is dat deze ondernemers op tijd signaleren dat ze in de problemen komen. Vroegsignalering is essentieel. Want in een vroegtijdig stadium zijn nog hulpscenario’s denkbaar. Veel meer dan je op het eerste gezicht zou denken.”

Initiatiefnemers
Jannie van den Berg is als het ‘gezicht’ van het Zelfstandigenloket Flevoland één van de initiatiefnemers van MKB Doorstart. Zij doet dat samen met ‘zakenvrouw van het jaar 2012’ Jacqueline Zuidweg (gespecialiseerd in schuldhulpverlening) en de Start Foundation die als onafhankelijk maatschappelijk investeerder betrokken is. “We hebben MKB Doorstart opgezet als een stichting, dus zonder winstoogmerk. Dat kan ook omdat we volop medewerking krijgen van banken en overheden”, zegt Van den Berg. “De hulp van MKB Doorstart is daarom gratis. We zijn van start gegaan in Flevoland, maar de vraag is groot. We vinden overal gehoor. De verwachting is dat er snel landelijk navolging komt. In Zeeland en Friesland zijn er al verkennende gesprekken. Ook zijn we op landelijk niveau in gesprek met banken. Zij begrijpen ook wel dat bedrijven via MKB Doorstart gered kunnen worden. Dat betekent niet alleen dat ze hun klant behouden, maar ook dat de werkgelegenheid behouden blijft. Het kan zomaar gebeuren dat een bank een ondernemer geen krediet wil verstrekken, maar via de tussenkomst van MKB Doorstart wel afspraken wil maken. Voorwaarde is wel dat er toekomstperspectief is.”

Aanpak
De aanpak van MKB Doorstart is helder. Een ondernemer die zich meldt op de portal van MKB Doorstart (www.mkbdoorstart.nl, of aangemeld wordt door bank, accountant, boekhouder of zakenpartner – want dat kan ook!) krijgt na een informerend gesprek advies over de te volgen stappen. Door middel van een Quickscan kan snel een globaal inzicht worden verkregen in de ondernemersproblematiek. Aan de hand daarvan kunnen ook vervolgstappen worden genomen. Van den Berg: “Soms volstaat het bijstellen van de bedrijfsstrategie, of kan juridisch advies over schuldsanering worden gegeven. Maar ook herfinanciering behoort tot de mogelijkheden. Wij werken samen met verschillende instanties en ook met overheden. Daardoor is veel meer mogelijk dan ondernemers wellicht denken.”
Zo werkt MKB Doorstart niet alleen samen met banken, maar ook met kredietverstrekker Qredits, Ontwikkelingsmaatschappij Flevoland (OMFL) en overheden. “De BBZ-regeling (Besluit bijstandverlening zelfstandigen, red) biedt kansen om tegen 8% te lenen. Maar wij kunnen ook leningen verstrekken voor levensonderhoud. Dan gelden andere regels. Voor deze leningen geldt een 0% rente.”

MKB Doorstart Fonds
MKB Doorstart is in Flevoland voortvarend van start gegaan. “De aanvragen komen snel binnen”, zegt Van den Berg. “Niet verwonderlijk, want in Flevoland kwamen 1900 bedrijven in de problemen. Alles wat we kunnen voorkomen is meegenomen. Het is van belang dat vroegtijdig aan de bel getrokken wordt. En ondanks onze tussenkomst zullen er vast nog situaties zijn waarin we geen oplossing kunnen bieden. Maar die mazen in het net proberen we snel te dichten. Zo zijn we in gesprek met de provincie voor het oprichten van een MKB Doorstart Fonds. Daarmee zouden we zelf in sommige situaties kunnen bijspringen.”

Contact
In Almere is MKB Doorstart te vinden bij het onlangs geopende Ondernemersplein Almere in het Stadhuis. Vanaf begin mei ook in Lelystad bij het Ondernemerspleinaan het Stadhuisplein 2a. Meer informatie is te vinden op www.mkbdoorstart.nl. Mailen kan naar info@mkbdoorstart.nl